Sudaki Canlıları Tanıyalım


Sudaki Canlıları Tanıyalım etkinliğiyle öğrenciler, sucul canlı koleksiyonunu gezerek, çeşitli ve ilginç özellikleri olan sucul canlılarla tanışacaklar. Kurutulmuş, su altında fotoğraflanmış ve özel sıvılarda muhafaza edilmiş ş canılılar ile ilgileneceklerdir. Bu canlıların dış görünüşlerini ve ilginç özelliklerini inceleyeceklerdir. Bu şekilde Ülkemizde ki ekonomik veya ekololik özelliklere sahip birçok endemik sucul canlıyı öğreneceklerdir.


RTEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU CANLILARI KOLEKSİYONU

02.07.2018 00:00