Hayde Takaya!


Yapılacak kısa bir gemi seyahati sayesinde öğrenciler hem denizle buluşmuş olacak ve tabiatı gözlemleyeceklerdir. Yaşadığımız dünyanın sadece karasal ortamdan ibaret olmadığını denizlerde de başlı başına bir hayat olduğunun farkına varacaklardır.


RTEÜ KARADENİZ ARAŞTIRMA GEMİSİ

03.07.2018 00:00